Online support Skype Me™!
 
Hotels Hostels Apartaments ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐ Contact us See more menu
 

Packages

Հյուրի հետ կնքվող պայմանագրի ձև և բանկային տվյալներ.Փաթեթ N 1

Հանգիստ Դիլիջանի "Վիլլա ռեսթ" հյուրանոցային համալիրում

 (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Սեղանի թենիս
 • Մանկական խաղահրապարակ
 • Մինչև 5տ. երեխան անվճար է

Գին՝ ընդամենը 50,000 ՀՀ դրամ


Փաթեթ N 2

Հանգիստ Ծաղկաձորի "Ռոսիա" հյուրանոցում (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • 3-անգամյա սնունդ
 • Լողավազան
 • Մարզասրահ
 • Մինչև 5 տ. երեխան անվճար է:
 • 20% ԱԱՀ
Գին՝ընդամենը 100,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 3

Հանգիստ Ծաղկաձորի "Մարիոթ" հյուրանոցում (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Լողավազան
 • Սաունա
 • Մարզասրահ
 • Մանկական սենյակ
 • 20% ԱԱՀ
 • Մինչև 12 տ. երևխան անվճար 
Գին՝ընդամենը 80,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 4

Հանգիստ Ծաղկաձորի "Ալիք" հյուրանոցում (4 օր/3 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • 3-անգամյա սնունդ
 • Լողավազան
 • 20% ԱԱՀ
Գին՝ընդամենը 75,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 5

Հանգիստ Ծաղկաձորի "Էլեգանտ" հյուրանոցում

 (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Լողավազան
 • Մարզասրահ
 • Մանկական սենյակ
 • Հյուրանոցից ճոպանուղի անվճար տեղափոխում
 • Մինչև 6 տ. երևխան անվճար 
Գին՝ընդամենը 78,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 6

Հանգիստ Ծաղկաձորի "Գոլդեն Փալաս Ռեզորթ" հյուրանոցում

 (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Լողավազան
 • Սաունա
 • Ֆիթնես կենտրոն
 • Թենիսի, Ֆուտբոլի և բասկետբոլի դահլիճներ
 • Wi-Fi ինտերնետ
 • 20% ԱԱՀ
 • Մինչև 6 տ. երևխան անվճար 
Գին՝ընդամենը 80,000 ՀՀ դրամ


Փաթեթ N 7

Հանգիստ Աղվերանի "Արթուրս ռեզորթ" հյուրանոցում 

(4 օր/3 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Լողավազան
 • Սեղանի թենիս
 • Մարզասրահ
 • Մանկական սենյակ
 • 20% ԱԱՀ
 • Մինչև 6 տ. երևխան անվճար 
Գին՝ընդամենը 69,600 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 8

Հանգիստ Աղվերանի "Պարկ ռեզորթ" հյուրանոցում (4 օր/3 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ընթրիք
 • Սեղանի թենիս
 • 20% ԱԱՀ
 • Մինչև 7 տ. երևխան անվճար 
Գին՝ընդամենը 87,000 ՀՀ դրամՓաթեթ N 9

Հանգիստ Աղվերանի "Բեսթ Վեսթերն Աղվերան" հյուրանոցում

 (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ընթրիք
 • Լողավազան
 • Սեղանի թենիս
 • Մանկական սենյակ
 • 20% ԱԱՀ
 • Մինչև 6 տ. երևխան անվճար 
Գին՝ընդամենը 70,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 10

Հանգիստ Աղվերանի "Կրիստալ Ռեզորթ" հյուրանոցում (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ընթրիք
 • Սեղանի թենիս
 • Մարզասենյակ
 • Ինտերնետ
 • Մինչև 6 տ. երևխան անվճար 
Գին՝ընդամենը 70,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 11

Հանգիստ Դիլիջանի "Հաղարծին"  հյուրանոցում (4 օր/3 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Լողավազան
 • Մարզասրահ
 • Խաղասենյակ
 • 20% ԱԱՀ
Գին՝ընդամենը 66,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 12

Հանգիստ Դիլիջանի "Բեսթ Վեսթերն Փերադայզ"  հյուրանոցում

 (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ճաշ
 • Լողավազան
 • Սաունա
 • Խաղասենյակ
 • Մարզասրահ
 • Մինչև 4տ. երեխան անվճար
 • Գին՝ընդամենը 94,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 13

Հանգիստ Ջերմուկի "Արարատ Մոր և Մանկան" առողջարանում

 (4 օր/3 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի վերանորոգված սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ճաշ
 • Ընթրիք
 • Բուժումներ
 • Մինչև 1 տ. երեխան անվճար
Գին՝ընդամենը 75,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 14

Հանգիստ Ծաղկաձորի "Կեչի" հանգստյան տանը

 (4 օր/3 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ճաշ
 • Ընթրիք
 • Խաղահրապարակ
 • Սեղանի թենիս
 • Մինչև 3 տ. երեխան անվճար
Գին՝ընդամենը 72,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 15

Հանգիստ Վանաձորի "Թեժ Լեռ"  հյուրանոցում (4 օր/3 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ընթրիք
 • Լողավազան
 • Խաղահրապարակ
 • Թենիս
 • Մինչև 6 տ. երեխան անվճար 
Գին՝ընդամենը 60,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 16

Հանգիստ Ենոքավանի "Ապագա ռեզորթ" 
 
հյուրանոցային համալիրում (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի քոթեջում
 • Նախաճաշ
 • Ճաշ
 • Ընթրիք
 • 20% ԱԱՀ
Գին՝ընդամենը 90,800 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 17

Հանգիստ Ծաղկաձորի "Սայա"  հյուրանոցում (4 օր/3 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ճաշ
 • Ընթրիք
 • Թենիս
 • Բիլիարդ 
 • Մինչև 2տ երեխան անվճար
Գին՝ընդամենը 84,000 ՀՀ դրամ


Փաթեթ N 18

Հանգիստ Դիլիջանի "Դիլիջան Ռեզորթ" հյուրանոցում 

(3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ճաշ
 • Լողավազան
 • Մարզասրահ
 • Մինչև 7 տ. երեխան անվճար
Գին՝ընդամենը 74,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 19

Հանգիստ Ջերմուկի "Ջերմուկ 1" առողջարանում (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ճաշ
 • Ընթրիք
 • Բուժումներ
 • Մինչև 3 տ. երեխան անվճար
Գին՝ընդամենը 68,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 20

Հանգիստ Ծաղկաձորի "Ալպինա" հյուրանոցում (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • 3-անգամյա սնունդ
 • WI Fi Ինտերնետ
 • Սեղանի թենիս
 • Խաղահրապարակ
 • Մինչև 3 տ. երեխան անվճար է:
Գին՝ընդամենը 72,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 21

Հանգիստ Ծաղկաձորի "Ծաղկատուն" հյուրանոցում 

(3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ճաշ
 • Ընթրիք
 • Բիլիարդ
 • Կառաոկե
 • Մինչև 5տ. երեխան անվճար է
Գին՝ընդամենը 72,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 22

Հանգիստ Արզնիի "Արզնի" առողջարանում

 (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի վերանորոգված սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ճաշ
 • Ընթրիք
 • Բուժումներ
 • Մինչև 3 տ. երեխան անվճար
Գին՝ընդամենը 64,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 23

Հանգիստ Հաղպատի "Քեֆո" հյուրանոցում

 (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
Գին՝ընդամենը 50,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 24

Հանգիստ Բյուրականի "Ամբերդ" հյուրանոցում

հյուրանոցային համալիրում (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը ընտանեկան համարում
 • Նախաճաշ
 • Ընթրիք
 • Լողավազան
 • Մանկական Խաղասենյակ
 • Wi Fi Ինտերնետ
Գին՝ընդամենը 72,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 25

Հանգիստ Գորիսի "Դիանա" հյուրանոցում 

(3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Լողավազան
 • Մինչև 6տ. երեխան անվճար է
 • 20% ԱԱՀ
Գին՝ընդամենը 50,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 26

Հանգիստ Գորիսի "Բեսթ Վեսթերն Եղևնուտ" հյուրանոցում 

(4 օր/3 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ինտերնետ
Գին՝ընդամենը 69,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 27

Հանգիստ Ղարաբաղի "Վալլեքս Գարդեն"  հյուրանոցում

 (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Լողավազան
 • Մարզասրահ
 • Ինտերնետ
 • Մինչև 10տ. երեխան անվճար է
 • 20% ԱԱՀ
Գին՝ընդամենը 69,800 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 28

Հանգիստ Ղարաբաղի "Երևան"  հյուրանոցում

 (4 օր/3 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ինտերնետ
 • Մինչև 6տ. երեխան անվճար է
 • 20% ԱԱՀ
Գին՝ընդամենը 72,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 29

Հանգիստ Ղարաբաղի "Եվրոպա"  հյուրանոցում

 (3 օր/2 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Լողավազան
 • Ինտերնետ
 • Մինչև 3տ. երեխան անվճար է
 • 20% ԱԱՀ
Գին՝ընդամենը 70,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 30

Հանգիստ Ղարաբաղի "Շուշի Գրանդ"  հյուրանոցում

 (4 օր/3 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ինտերնետ
 • Մինչև 6տ. երեխան անվճար է
 • 20% ԱԱՀ
Գին՝ընդամենը 57,000 ՀՀ դրամ

Փաթեթ N 31

Հանգիստ Ղարաբաղի "Շուշի"  հյուրանոցում

 (5 օր/4 գիշեր)

Գնի մեջ ներառված է՝
 • անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
 • Նախաճաշ
 • Ինտերնետ
 • Մինչև 6տ. երեխան անվճար է
 • 20% ԱԱՀ
Գին՝ընդամենը 56,000 ՀՀ դրամ
Search Hotel Car Rental Air Tickets
Special offers:
Most popular hotels


All rights reserved © 2000-2012
Created by Planet.AM
Home
About us
Contacts
Social Packages
Packages
Conferences
Daily tours
Tour Packages
SPA
Restaurants
Clubs/ Pubs
Theatres
Cinemas
Museums
Concert halls
Easter
Before you arrive
Religion
Transportation
Culture
Geography
History
Holidays
Visa procedures
Embassies in Armenia
Yerevan
Moscow
New York
Paris